Terms of use

Obchodné podmienky

Objednávky, predaj a vydávanie povolení sa riady Zákonov o rybárstve a jeho vykonávacou vyhláškou. Taktiež stanovami SRZ a ostatnými právnymi predpismi SRZ dostupnými k nahliadnutiu na https://www.srzrada.sk/

Online objednávka povolení je od 1.1.2020 v skúšobnej prevádzke preto si MO SRZLH vyhradzuje právo na nepredvídateľné chyby spojené so spustením a zaväzuje sa v čo najkratšom čase ich vyriešiť.

V prípade problémov alebo komplikácií ohľadom objednávky povolení nás kontaktujte na info@morzlh.sk